Toplumsal Bir Sınıf Olarak Aydınlar

4 Aralık 2016 Ali İzzet Bayzan

Toplumu incelemek için kullanılan yöntemlerden biri toplumu alt gruplara ayırmaktır. Bu ayrım Marx’ın yaptığı gibi ekonomik temelli olabileceği gibi başka şeyler üzerinden de yapılabilir. Toplumdaki bilgi temelinde bir ayrım yaparsak […]

Kant Felsefesi Terimleri Üzerine

3 Kasım 2016 Abdülkadir Baş

Alman İdealizminin başlatmasıyla felsefeye yeni bir değer kazandıran Kant, özellikle bilginin doğasına dair yaptığı çalışmalarla-Metafizik bilgi de dahil- genelde düşünce tarihine özelde ise felsefe dünyasına damgasını vurmuştur. Rasyonalizm ve Empirizm çatışkısını […]

Bilim Kurgu mudur?

15 Mayıs 2016 Emre Han Ata

14 . yy’lerde yaşamış birisinin günümüze yolculuk etme şansı olsaydı acaba ne düşünürdü? Kilometrelerce uzaktaki insanlarla iletişime geçmemizi, yere olan bağlılığımızdan kurtulup göklerde süzülmemizi, göğü delen koca yapıları, bildiği en […]

Nabza Göre Şerbet

29 Kasım 2015 Emre Han Ata

     Otuz dört yaşında ODTÜ siyasal bilgiler fakültesi dekanı olabilmiş birinden söz ediyoruz: Prof. Turhan Feyzioğlu’ndan. Aşağıda size Kasım 1956’da, üniversitenin açılış töreninde dekan olarak yaptığı konuşmayı aynen paylaşıyorum. […]

İdeoloji

4 Kasım 2015 Mehmet Hanifi Kurt

     “İdeoloji”… Varlığı, objektifliğin varlığıyla çelişen kavram. Aynı zamanda toplumsal varlık olan insanın bir toplulukta bulunmasını taraf olarak uçlara götüren kavram. Başlangıcı ne kadar masum olsa da bir yerden […]

Japonya’da İdam Cezası ve Uygulamaları

15 Şubat 2015 Mustafa Korkutata

     Avrupa’nın idam karşıtı düşünceleri maalesef(!) Japonya’ya uğramamış. 2012 yılında Norveç’te 77 kişiyi katleden suçlunun aldığı 21 yıllık hapis cezasını düşününce Avrupa değerlerinin hangi zihniyeti öncelediğini anlamak çok zor […]

Karaktersiz Venüs Hain Jüpiter

2 Mart 2014 Kerim Çongara

Astrolojiyi duymayanımız yoktur diye düşünüyorum. Aynı zamanda burcunu bilmeyen de. Yine de bir tanım yapmak gerekirse; astrolojinin, gezegenlerin etkilerine göre insan karakterlerini ortaya koyan bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim.     […]