Toplumsal Bir Sınıf Olarak Aydınlar

4 Aralık 2016 Ali İzzet Bayzan

Toplumu incelemek için kullanılan yöntemlerden biri toplumu alt gruplara ayırmaktır. Bu ayrım Marx’ın yaptığı gibi ekonomik temelli olabileceği gibi başka şeyler üzerinden de yapılabilir. Toplumdaki bilgi temelinde bir ayrım yaparsak […]

Kant Felsefesi Terimleri Üzerine

3 Kasım 2016 Abdülkadir Baş

Alman İdealizminin başlatmasıyla felsefeye yeni bir değer kazandıran Kant, özellikle bilginin doğasına dair yaptığı çalışmalarla-Metafizik bilgi de dahil- genelde düşünce tarihine özelde ise felsefe dünyasına damgasını vurmuştur. Rasyonalizm ve Empirizm çatışkısını […]

Bilim Kurgu mudur?

15 Mayıs 2016 Emre Han Ata

14 . yy’lerde yaşamış birisinin günümüze yolculuk etme şansı olsaydı acaba ne düşünürdü? Kilometrelerce uzaktaki insanlarla iletişime geçmemizi, yere olan bağlılığımızdan kurtulup göklerde süzülmemizi, göğü delen koca yapıları, bildiği en […]

1 2